Få ro til fordybelse på kristent opholdssted

Føler du dig ensom i din kristne religion, og ville du ønske du kunne dele dine tanker med andre troende? Så kan du med fordel besøge et kristent opholdssted eller refugium

Hvad er et refugium?

Et refugium er, i al sin enkelthed, et tilflugtssted. I gamle dage var munke og nonne klostre populære refugier for mænd og kvinder som ønskede at leve hver eneste dag i nåden og hengive sig til kristne sysler og aktiviteter.

Når man indtrådte i en munke eller nonne orden bekendte man sig til Gud med hele sin krop og sjæl, for altid. Munke og nonners fremmeste opgave var at våge og bede for menneskets frelse, dag og nat. Typisk ville munkes eller nonners dagligdag bestå i bøn liturgiske handlinger og bibelstudier samt opgaver som kom andre mennesker uden for klostrene til gode, for eksempel pasning af syge, dyrkning af læge planter, fremstilling af bøger, eller undervisning.

Klostrene, som var de første refugier, dannede dengang rammen om disse religiøse foreteelser, og om hele munkens eller nonnens liv. Selv om der stadig findes munke og nonner er der slet ikke nok til at fylde de mange klostre op. Nu om stunder er mange klostre omdannet til museer eller til midlertidige refugier for eksempelvis kunstnere eller forfattere som har brug for at trække sig tilbage fra omverdenen og fokusere på deres arbejde i en kortere eller længere perioder. Og så er der altså de kristne refugier hvor du som troende kan finde ligesindede og møde forståelse i din tro.

Hvor finder jeg et kristent refugium i Jylland?

Tæt ved skov og strand på Mors finder du Mikkelsbakke Refugium – et hyggeligt og veldrevet kristent økumenisk opholdssted hvor alle troende inden for den kristne religion er velkomne. Du kan læse mere, og kontakte Mikkelsbakke Refugium, via refugiets hjemmeside på mikkelsbakke.dk.